ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)
ხარკოვის კვებისა და სავაჭრო სახელმწიფო უნივერსიტეტი (უკრაინა)
სომხეთის სახელმწიფო ეკონომიკური უნივერსიტეტი (სომხეთი)
ბელორუსიის სამომხმარებლო კოოპერაციის  სავაჭრო-ეკონომიკური უნივერსიტეტი (ბელორუსია)
მოლდოვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (მოლდოვა)
მოლდოვის ეკონომიკური აკადემია (მოლდოვა)
RISEBA უნივერსიტეტი (ლატვია) 

სემინარი

ახალგაზრდული მეწარმეობის პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოსა და სომხეთში

პროექტი ხორციელდება „უმაღლესი სასწავლებლები ახალგაზრდული მეწარმეობისათვის“ Erasmus+ ფარგლებში (http://heifye.org)

http://www.heifye.org

10-12 სექტემბერი 2018
ბათუმი, საქართველო

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი